Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snö sett ovanifrån

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du mycket att vinna på en fast anslutning till Stadsnätet i Södertälje. Det är en förmånlig service till dina hyresgäster och en investering i framtidens teknik.

Du möter dina hyresgästers behov vare sig det gäller en enkel internetanslutning eller en storskalig telefoni-, TV- och datakommunikationslösning. Kapaciteten i stadsnätet är dessutom i princip obegränsad. Den höga leveranssäkerheten och valfriheten bereder väg för alla idéer och lösningar inom det intelligenta hemmet och fastighetsautomation.

Stort utbud av tjänster

En fiberanslutning kan användas för övervakning och larm, styrning av vatten och energi, trygghetslarm för äldre och mycket mer. Den kan även användas i ditt eget tjänsteutbud till dina hyresgäster och ersätta både kabel-TV och traditionell telefoni. Du behöver inte ha flera parallella nät i fastigheten utan kan använda ett och samma nät för all datatrafik för TV, internet och telefoni.

Hyrd lokal

När fastigheten är ansluten till stadsnätet är det enkelt för dina hyresgäster att beställa tjänster. Kontakta den tjänsteleverantör du vill göra din beställning av. Om fastigheten inte är ansluten kan du använda vårt material för intresseanmälningar med kort information om stadsnätet för att påverka din hyresvärd.

Så här går det till

Som fastighetsägare kan du göra din intresseanmälan här eller kontakta oss på 08-550 233 00 eller stadsnat@telge.se så berättar vi mer. Är fastigheten redan ansluten kontaktar du enkelt valfri tjänsteleverantörer för att göra din beställning.