Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Bostadsrätter och samfälligheter

Chansa inte med koppar, bygg fiber hela vägen. En anslutning till Stadsnätet i Södertälje innebär en framtidssäker investering i fastigheten. Kapaciteten är utbyggnadsbar, leveranssäkerheten hög och valfriheten total. Dessutom får du tillgång till den teknik som är grunden för dagens och framtidens distribution av data, TV, musik och telefoni.

Valfrihet till alla

En anslutning till stadsnätet innebär inte bara snabbare internet och lägre priser. Det ger också boende en möjlighet att välja själva bland flera konkurrerande tjänsteleverantörer som erbjuder hög prestanda till bra pris. Bor du i en bostadsrätts- eller samfällighetsförening är det styrelsen som för diskussionen om fiberanslutning med Telge Nät. Som medlem kan du vara med och påverka genom att lyfta frågan till styrelsen.

Så här går det till

Vi tar emot anmälningar från alla bostadsrättsföreningar och samfälligheter i Södertälje. Vill du som kontaktperson för styrelsen begära en offert är du välkommen att kontakta oss på stadsnat@telge.se.