Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Felsökning och felanmälan

Vi på Telge Nät har inga egna avtalade slutkunder för internet, tv eller telefoni, och har därför ingen teknisk support. 

Kontakta istället den tjänsteleverantör du har avtal med för felanmälan, support eller gällande ändringar av abonnemang.

Tjänsteleverantören skickar ärendet vidare till oss om de misstänker fel på själva fibernätet.

Felanmälan för internet, tv och telefoni

  • Kontakta din tjänsteleverantör.
  • Tjänsteleverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  • Tjänsteleverantören löser förhoppningsvis ditt problem, och om inte kontaktar tjänsteleverantören oss på Telge Nät för att göra felanmälan.
  • Telge Nät felsöker och lämnar besked till tjänsteleverantören med felsökningsresultat.
  • Tjänsteleverantören återkommer till dig med besked.

Felanmälan vid avgrävning av fiber

Har du eller någon annan råkat gräva av fibern på din tomt, felanmäler du det till vår kundservice. Vår entreprenör åtgärdar då felet mot en kostnad. Kontakta oss på telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se

Vill du flytta kundnoden?

Om du renoverar eller av annan anledning vill flytta din kundnod behöver du kontakta oss och beställa arbetet. Flytta inte kundnoden själv.

Om du har frågor, kontakta oss på telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se

Egen felsökning

Som vi nämnt ovan behöver du vid driftstörningar eller vid andra fel alltid felanmäla till din tjänsteleverantör.

Det kan vara bra att göra en egen felsökning innan du hör av dig till din leverantör. Så här gör du:

  1. Kontrollera att kablarna är hela och sitter ordentligt i all utrustning
  2. Starta om all din utrustning – kundnod, router, dator och andra boxar för att se om en omstart hjälper.
  3. Om du kan – testa att tillfälligt koppla in en dator direkt i kundnod för att försäkra dig om att det inte är fel på din router. För att surfa säkert behöver du ha en router, därför ska du enbart koppla bort den tillfälligt vid felsökning.

Hjälper inte det här så behöver du kontakta din tjänsteleverantör.

Senast ändrad: 13 januari, 2021