Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höstlöv

Felsökning och felanmälan

Har du problem med internetuppkopplingen, telefonen eller TV:n? Behöver du göra en felanmälan eller ändring i abonnemanget? Om något är fel ska du vända dig direkt till din tjänsteleverantör. Om du är osäker på vem det är kan du se det på din faktura. Har du analog TV vänder du dig till Telenor.

Innan du gör en felanmälan till din tjänsteleverantör kan du själv enkelt felsöka din stadsnätsanslutning.

Egen felsökning- så här gör du

 1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna. Nodens (vit box som monteras av Telge Nät) strömsladd ansluts till ett eluttag. Din utrustning (router och/eller PC/MAC) ska vara anslutna till LAN-port 1 i noden.
 2. Kontrollera lysdioder på nodens ovansida:
  PWR (=power) ska lysa
  WAN (=fiberlänk) ska lysa
  LAN 1 (=internet) ska lysa när din utrustning är ansluten och strömsatt
  LAN 2 (=fiber-tv) ska lysa när du har beställt fiber-tv som en tjänst och TV-boxen är ansluten
 3. Starta om:
  Dra ur strömsladden och återanslut igen efter cirka 20-30 sekunder. Prova sen att starta om din router och eller PC/MAC.
  Om du har problem med fiber-tv, starta om TV-boxen.
 4. Prova stadsnätet genom att surfa till en hemsida, t ex www.google.se
 5. Om du använder router, koppla bort routern och anslut en PC/MAC direkt till LAN 1 på noden. Kontrollera att PC/MAC fungerar genom att prova en annan PC/MAC. Kontrollera att kablage, nätverkskabeln är fungerande genom att prova en ny nätverkskabel.
 6. Har du problem med din telefoni så ser du först efter om lampan vid märkningen VoIP blinkar med ett grönt ljus (grön blinkning = aktiv telefonitjänst). Slutar lampan blinka efter strömavbrott eller annan störning, kan du prova att dra ut strömsladden till noden och anslut igen. Vänta fem minuter. Blinkar det inte tar du kontakt med din tjänsteleverantör.

Det är viktigt att du aldrig tar loss noden från bottenplattan eller från väggen på egen hand. Detta kan skada din fiberanslutning. Vid renovering, tapetsering, målning etc. var försiktig så att inte fiberkabel eller nod kommer till skada. Uppstår skada på noden eller fiberkabel kommer vi att fakturera dig för reparationen. Vill du ha din nod flyttad ta kontakt med oss på Telge Nät.

Felanmäl om det fortfarande inte fungerar

Felanmäl till din tjänsteleverantör. Du får teknisk support av den tjänsteleverantör du har avtal med. Här är kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörer.

Så här går en felanmälan till

 1. Felanmäl alltid till din tjänsteleverantör. På detta sätt görs en felanmälan på hela kedjan som ingår i din stadsnätsanslutning, både tjänsteleverantörens del och stadsnätets del.
 2. Tjänsteleverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
 3. Tjänsteleverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt behöver utredas närmare eller att kan vara fel i stadsnätet.
 4. Tjänsteleverantören initierar Stadsnät om felanmälan.
 5. Stadsnät felsöker och lämnar besked till tjänsteleverantören med felsökningsresultat.
 6. Tjänsteleverantören återkommer till dig med besked.

Fel och avbrott orsakade av kunden

Fel och avbrott orsakade av kunden debiteras kunden till faktisk kostnad för felsökning, material och arbete. Om kunden anmäler fel, som sedan visar sig bero på kundens anläggning eller kundens felaktiga handhavande, debiteras kunden för faktisk kostnad för felsökning, material och arbete. Läs mer om priser.

Senast ändrad: 1 oktober, 2019