Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Byte av kundnod

Under perioden 2022-2024 byter vi ut cirka 13 000 kundnoder i hem där nuvarande kundnod har nått sin tekniska livslängd.

Arbetet utförs för att du som kund ska kunna surfa med högre hastighet och för att vi som fiberägare ska bibehålla ett attraktivt och stabilt nät med hög driftsäkerhet, även i framtiden.

För att bytet ska gå så smidigt som möjligt finns det vissa saker du behöver ha koll på.

Vad händer nu?

Arbetet påbörjas 31 januari 2022 och alla kundnoderna ska vara utbytta 2024. Vi kommer ringa dig när det är din tur och föreslå en tid för bytet.

Så går bytet till

Vi kontaktar dig innan bytet

Vi ringer dig 2-3 dagar innan vi kommer för att föreslå en tid och meddela ifall du behöver vara hemma vid bytet. Innan vi kommer hem till dig behöver vi din hjälp att se till så kundnoden och arbetsområdet inte är blockerad av möbler eller dylikt.

Vem utför bytet?

Bytet utförs av vår samarbetspartner Telge Tillväxt på uppdrag av Telge Nät.

Hur vet jag att det är ni som kommer?

Vårt besök ska kännas tryggt för dig som kund. Därför legitimerar vi oss alltid genom ett giltigt behörighetsbevis. Vi kommer också bära kläder med Telge Näts och Telge Tillväxts logga.

När kommer vi till dig?

Bytet av kundnod startar 31 januari 2022 och löper på områdesvis fram till årsskiftet 2024. Vi ringer dig när det är din tur och föreslår en tid för bytet. Nedan kan du se när vi preliminärt kommer till ditt område.

Arbetet sker områdesvis och vi räknar med att byta ut cirka 45 kundnoder per vecka.

Områden och preliminär tidsplan

Etapp 1

 • Område: Viksängen
 • Tidplan: Februari-mars 2022
 • Totalt antal kunder: 320 st

Etapp 2

 • Område: Grusåsen
 • Tidplan: april-augusti 2022
 • Totalt antal kunder: 884 st

Efter bytet av kundnod

Nu är din nya kundnod på plats. Vi tar med oss din gamla kundnod och lämnar till återvinning.

Frågor och svar

Vad är en kundnod/CPE?

CPE betyder Customer Placed Equipment. Det är den hårdvara som omvandlar fibern till bredbandsuppkoppling så att du kan surfa på internet, se på tv och kanske ringa via bredbandet. Den här utrustningen sitter oftast på en vägg i ditt hem.

Varför ska kundnoden bytas?

Ett digitalt samhälle kräver ett snabbt och stabilt fibernät med hög driftsäkerhet, både nu och i framtiden. De kundnoder som byts har nått slutet på sin tekniska och ekonomiska livslängd.

Vilken nummer ringer ni ifrån?

Vi kan ringa ifrån flera nummer då det är många kundnoder som ska bytas och arbetet kräver flera montörer.

 • 08-550 212 16
 • 08-550 212 17
 • 212 19

Har du missat ett samtal på något av ovan nummer? Då vill vi gärna att du ringer upp oss.

 • 08-550 221 10

Har du ett missat samtal från detta nummer? Då kommer du till en röstbrevlåda. Var inte orolig, vi kommer att ringa dig igen.

Jag har ett missat samtal från er, vad gör jag nu?

Ring gärna tillbaka på numret du missat. Hör vi inget från dig så kommer vi göra ett nytt försök.

Behöver jag vara hemma vid bytet?

Du eller någon annan myndig person måste vara på plats när bytet ska utföras då kundnoden sitter inne i bostaden och vi inte har tillgång till nyckel.

Hur lång tid tar bytet?

Bytet tar cirka en och en halv timme.

Kostar bytet något?

Nej, vi på Telge Nät står för denna uppgradering.

Jag har mina kanaler förinställda. Kommer detta att påverkas?

Vi säkerställer att allt fungerar som det ska innan vi lämnar.

Hur hanterar ni covid-19 vid hembesök?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

Beredskap för coronaviruset/covid-19

Vi på Telge Nät sätter alltid säkerheten först – för våra medarbetare och för våra kunder. Därför bevakar vi utvecklingen av coronaviruset mycket noggrant och följer myndigheternas rekommendationer. Vi står rustade att leverera våra tjänster till dig som kund, precis som vanligt.

Situationen med spridningen av coronaviruset har en omfattande påverkan på samhället och skapar oro hos många. El,fiber,värme vatten och avlopp är en samhällskritisk verksamhet och vi på Telge Nät är väl förberedda på krissituationer och har beredskapen som krävs för att hantera dem.

Hantering av byten i din bostad

Vi kommer att byta mätare och kundnoder under de närmaste åren. Om din mätare/kundnod inte är åtkomlig för oss kommer vi att behöva komma in i din bostad. I det fallet arbetar våra tekniker enligt följande riktlinjer:

 • Stannar hemma vid minsta symtom på sjukdom
 • Skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med vår hygien
 • Under arbetsdagen är vi särskilt uppmärksamma på det egna hälsotillståndet och vid sjukdomssymtom avbryts arbetet
 • Vid bytet ska ett säkerhetsavstånd på minst tre meter alltid hållas till teknikern
 • Vi använder extra skyddsutrustning om du som kund ber om det
 • Om du som kund har sjukdomssymtom och bytet inte kan utföras utan risk, eller om du känner oro bokar vi en ny tid

Vår kundservice är redo att hjälpa dig, tveka inte att höra av dig om du har frågor. Du når oss genom att ringa 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se. Observera att vår kundservice just nu har längre väntetider än normalt.

Vi tar tills vidare inte emot kundbesök på våra kontor utan hänvisar till kundservice digitalt för att minimera risken för smittspridning.

Tack för din omtanke!

Ber ni om bank-id när ni ringer om bytet?

Nej, det gör vi aldrig. Får du ett samtal där personen pratar om byte och ber dig logga in med bank-id, så avsluta samtalet. Detta är ett bedrägeriförsök.

Under perioden 2022-2024 kommer Telge Nät att byta ut gamla kundnoder hos de kunder som berörs. Vi på Telge Nät ber aldrig våra kunder att uppge sitt bank-id, i något sammanhang, via telefon. Samma regler gäller självklart även för vår samarbetspartner Telge Tillväxt, som utför kundnodsbyten på uppdrag av Telge Nät.

Betrakta alltid ditt bank-id som den identitetshandling som det är.

Känner du dig osäker, be att få ringa upp Telge Nät själv för att kontrollera om personen i fråga verkligen arbetar på Telge Nät, eller hos vår samarbetspartner Telge Tillväxt.

Kontakta vår kundservice

Senast ändrad: 31 januari, 2022