Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vårt uppdrag

Telge består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag. Hela Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun. Som uppstickare på marknaden utmanar vi ständigt och skapar valmöjligheter för våra kunder.

Ett tydligare uppdrag

Vår ägare har gett oss ett tydligt uppdrag. Det består av följande fyra punkter:

  • Ge Södertäljeborna bra tjänster
  • Bidra till ett attraktivare Södertälje
  • Leverera ett ekonomiskt överskott till kommunen och därmed kommuninvånarna
  • Inom sina respektive branscher ska bolagen vara utmanare och stimulera konkurrensen

Ägardirektiv

Vad är ägardirektiv? Ramarna för Telges uppdrag styrs av de så kallade ägardirektiven. På en övergripande nivå styr ägardirektiven vad ägaren vill att vi ska göra och i en del fall hur vi ska utföra delar av vårt uppdrag. Precis som namnet indikerar är det formellt ägaren som utfärdar ägardirektiven. I praktiken utarbetas de i dialog mellan ägarens representant kommunfullmäktige och Telges ledning och dotterbolagen.

Det finns flera olika sorters ägardirektiv. Dels utfärdar kommunfullmäktige allmänna ägardirektiv till Telge. Det handlar t.ex. om krav på ekonomiskt resultat och sätt att sköta dotterbolagen. Kommunfullmäktige utfärdar också särskilda ägardirektiv som specificerar översiktligt vilka krav man har på enskilda dotterbolag.

Slutligen utfärdar Telges koncernstyrelse preciserade ägardirektiv till dotterbolagen som oftast har en något mer affärsbetonad inriktning. Ägardirektiven har en tidshorisont på tre år, men revideras varje höst.

Här finns de kompletta ägardirektiven.

Våra tjänster och bolag

Vi har verksamheter både lokalt, nationellt och internationellt. Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning.

Här nedan kan du se våra tjänster samt vilket bolag de tillhör:
Tjänst Bolag
Bostäder och lokaler Telge Bostäder, Telge Fastigheter, Telge Hovsjö
Bostadsbyggande Telge Bostäder, Telge Hovsjö
Deponi Telge Återvinning
Elavtal Telge Energi
Elnät Telge Nät
Energitjänster Telge Nät
Fjärrvärme och Fjärrkyla Telge Nät
Hamnverksamhet Södertälje Hamn
Lokaler Telge Fastigheter
Pellets Telge Energi
Science Center Tom Tits Experiment
Sophantering och återvinning Telge Återvinning
Stadsnät Telge Nät
Upphandling Telge Inköp
Vatten & Avlopp Telge Nät
Bemanning (ungdomsinkubator) Telge Tillväxt

Koncernledningen

Personer i koncernledningen; Juan Copovi-Mena, koncernchef, Christina Osswald, HR-direktör, Jörgen Austler, ekonomi- och finansdirektör, Robert Nordström, chef Telge Affärsstöd, Telge AB, Therese Paulsen, koncernkoordinator, Pontus Werlinder, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö, Håkan Karlsson, vd Telge Nät och Telge Återvinning, Krister Mellström, vd Telge Fastigheter, Elin Lydahl, vd Tom Tits Experiment, Cecilia Ståhl, vd Telge Tillväxt, Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn, Maria Dahl Torgerson, vd Telge Inköp och Johannes Boson, vd Telge Energi.

För porträttbilder >> 

Är du intresserad av vår koncernplan? Skicka ett mejl till kommunikation@telge.se.

Senast ändrad: 1 september, 2020