Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Policies och riktlinjer

Lean är en viktig framgångsfilosofi inom Telgekoncernen. Vi arbetar och styrs utifrån Leanfilosofin och det vi benämner Leanhuset - som på ett enkelt och överskådligt sätt visar de olika delarna som ingår i Lean. Värderingar och kärnvärden utgör grunden som allt övrigt arbete vilar på.

För miljö och arbetsmiljö är den koncerngemensamma styrningen certifierad enligt ISO 14001 och ISO 45001

Lean, miljö och arbetsmiljö

Det finns policys och riktlinjer inom flera områden och de är våra övergripande styrdokument. Vår policy för Lean, miljö och arbetsmiljö förtydligar hur vårt arbete styr mot hållbar framgång.

Det gör vi genom att vi alla:

  • bidrar till att det blir enklare, bättre och roligare att bo, leva och verka i Södertälje.
  • arbetar aktivt och långsiktigt för att förstå och tillgodose kundernas behov.
  • har tydliga mål och arbetssätt för våra huvudprocesser.
  • utvecklar våra arbetssätt för att uppnå våra mål.
  • alltid tar hänsyn till koncernens miljöaspekter och arbetsmiljörisker.
  • tydliggör och följer lagar, förordningar, andras och egna krav.
  • arbetar med våra medarbetarskaps- och ledarskapskompetenser utifrån våra kärnvärden.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Lean?

Telges tidigare koncernchef Stefan Hollmark har intervjuats av På Jobbet Podden om hur Telge arbetar med Lean och hur det fungerar: Lean och fin

Ständiga förbättringar

Grundbulten i vårt miljöarbete är strävan efter att ständigt bli bättre. Vårt miljöarbete planeras, styrs och följs upp genom miljöledningssystem. Certifieringen garanterar "ständig förbättring" och kontinuitet i arbetet. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom såväl miljö, som exempelvis utveckling av administration och tjänster. Alla som jobbar på uppdrag av Telge ska ha kunskap och kännedom om hur verksamheterna påverkar miljön. Vi utvärderar vårt arbete varje år genom miljörevisioner både internt och med hjälp av tredje part.

Senast ändrad: 11 januari, 2021