Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete

Telge utmanar genom att förena affärer och samhällsnytta. Tillsammans förändrar vi världsbilden.

Hur bidrar Telgekoncernen med dotterbolag till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat? Det gör vi på en rad olika sätt.

Miljö och hållbarhetsarbetet sker inte på skrivbordet hos oss. Vi gör det i vår dagliga verksamhet genom att arbeta med ständiga förbättringar för en hållbar utveckling.

Våra hållbarhetsområden

De hållbarhetsområden vi har identifierat som mest väsentliga och som vi arbetar aktivt med är:

  • värna om vår (när)miljö
  • vara i lokalsamhällets tjänst (trygghet, säkerhet och kritiska samhällsfunktioner) 
  • vara en attraktiv och stabil arbetsgivare
  • säkra en hållbar leverantörskedja
  • vara en ansvarsfull och transparent aktör

Vi har sammanställt delar av vårt miljö- och hållbarhetsarbete på följande sidor. Du kan också läsa mer om vårt arbete i Telgekoncernens hållbarhetsrapport. 

Senast ändrad: 15 oktober, 2018