Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Självskattningsformulär för egenrapportering

Den här enkäten är inte en uppföljning på vårt gemensamma avtal utan hur ni som leverantör arbetar med frågor kring bl a efterlevnad avseende mänskliga rättigheter, medarbetares rättigheter, miljöskydd, hållbarhet och anti-korruption (hållbara leveranskedjor).

Förväntningar

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete bygger på goda relationer och ömsesidigt förtroende mellan oss och Er som leverantör. Genom att svara på frågorna i självutvärderingen skapar ni ett bra underlag för en givande dialog mellan oss.

Svara på enkäten

Klicka på länken för att kommer till enkäten När du är klar kommer du i slutet av den att komma tillbaka till den här webbsidan för att kunna bifoga filer till oss.

Bifoga filer

Efter att du har svarat på enkäten ber vi dig att fylla i formuläret nedan och bifoga önskade filer.

Har företaget något certifikat som är relevant för att säkerställa hållbara leveranskedjor
Har ni en egen uppförandekod?
Innehar ni samtliga nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar för er verksamhet?

Välj de filer du vill bifoga

Senast ändrad: 18 januari, 2021