Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Hovsjö

Hovsjö är en del av det så kallade miljonprogrammet, stadsdelen byggdes upp mellan 1973-75. Idag bor här 5-6 000 människor och Telge Hovsjö är den största hyresvärden. Men Telge Hovsjö är mer än så. Vi har ett uppdrag att främja stadsdelsutvecklingen i Hovsjö, involvera de boende och minska segregationen.

Navet i området är Hovsjö Hub, en samlingspunkt för boende och företagare i Hovsjö. Hovsjö Hub hittar du i gamla Hovsjöskolan och här samsas fritidsgården med kulturverksamheter, flertalet företag och Telge Hovsjö.

Vårt uppdrag

Vi ska aktivt ta tillvara Hovsjös unika sidor, bland annat omkringliggande miljöer och föreningsliv. Vi ska:

  • arbeta aktivt och nytänkande för att minska segregationen
  • arbeta för att boende ska ha avgörande inflytande över förändringsprocessen
  • arbeta i nära samarbete med kommunala förvaltningar, föreningsliv, myndigheter och intresseorganisationer
  • vid nyproduktion och ombyggnation skapa blandade upplåtelseformer.

Vår affärsidé

Vi förvaltar och utvecklar ekonomiska, ekologiska och sociala värden och erbjuder ett bra boende. Vi har attraktiva, trygga och levande stadsdelar där de boende känner delaktighet, stolthet och framtidstro.

Våra tjänster

Vi har har 1569 lägenheter/radhus i vårt bestånd, varav 119 är radhusbebyggelse. Samtliga våra bostäder, på 1 rok till 5 rok, är byggda under 1971-75 och är en del av det så kallade miljonprogrammet.

Vårt område

Våra fastigheter finns i ett naturskönt område med blandad bebyggelse av flerfamiljshus och radhus. Stadsdelen ligger i utkanten av Södertälje med aktiva lokala föreningar. Vill du bo hos oss kan du söka bostad här.

Styrelse

Anders Ydebrink, ordförande
08-523 033 49

Pontus Werlinder, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Helena Forslund (S), 1:e vice ordförande
Lukas Hållkvist (M), 2:e vice ordförande
Monir Isak (KD)
Örjan Liebendörfer (MP)
Samir Saado (L)
Tobias Tegelby (SD)

Suppleanter

Vakant (C)
Hasse Neideman (MP)
Per Sydegård (M)
Sait Yildiz (V)
Bedros Yevno (KD)
Lars-Göran Jonsson (RP)

Styrelseprotokoll

Ledningsgrupp

Pontus Werlinder, vd
Jan Amnéus, ekonomichef
Malin Ramström, avdelningschef Förvaltning
Robert Hammarstedt, avdelningschef Fastighetsutveckling
Cecilia Kumlin, tf avdelningschef Affärsutveckling
Marina Brunsärn, HR-strateg
Ida Wiremark, kommunikationsstrateg

Vår vision

Vi har en vision hur vi vill och önskar att Hovsjö ser ut år 2020. Här kan du ladda hem visionen

Rapporten "Det omöjliga tar bara något längre tid"

”Vi har tidigare studerat sju miljonprogramsområden i Sverige och kan därför säga att Hovsjösatsningen som vi följt under 3 år är unik, lyckad och framgångsrik”. Så sammanfattar nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark som följt utvecklingen i miljonprogramsområdet Hovsjö.

I rapporten ”Det omöjliga tar bara något längre tid” redovisar de sina intryck och slutsatser av Telge Hovsjös arbetssätt. I korthet går det ut på att bolaget använt resurser för fastighetsrenovering till att bygga upp områdets sociala kapital.

Senast ändrad: 14 april, 2021