Telge Hovsjö

Hovsjö är en stadsdel i Södertälje som stod klar 1975. Idag bor här ungefär 6 000 människor. Utöver att erbjuda bostäder har Telge Hovsjö också ett uppdrag att främja stadsdels­utvecklingen i Hovsjö, att involvera de boende och minska segregationen.

Uppdrag

Telge Hovsjö ska ta tillvara Hovsjös unika sidor, bland annat omkringliggande miljöer och föreningsliv. I uppdraget ingår att arbeta nytänkande för att minska segregationen, att verka för att boende ska ha inflytande över förändringsprocessen samt att arbeta i nära samarbete med kommunala förvaltningar, föreningsliv, myndigheter och intresseorganisationer.

Viktigt är också att vid nyproduktion och ombyggnation skapa blandade upplåtelseformer.

Affärsidé

Telge Hovsjö förvaltar och utvecklar ekonomiska, ekologiska och sociala värden och erbjuder ett bra boende. Bolagets mål är att erbjuda attraktiva, trygga och levande stadsdelar där de boende känner delaktighet, stolthet och framtidstro.

Läs mer om Telge Hovsjö och Telge Bostäder

Dokument

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv ska vi komplettera årsredovisningen med en årsrapport.

Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m.