Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Gränsdragningslistor

De två gränsdragningslistorna är bilagor till det ramavtal som utgör grunden för hyresavtalen mellan Telge Fastigheter och Södertälje kommun.

Det är två gränsdragningslistor och de hanterar olika situationer. Den ena gäller under förvaltningen av en fastighet och den andra vid genomförande av projekt i fastigheterna.

Gränsdragningslistor mellan Telge Fastigheter och Södertälje kommun

Senast ändrad: 21 april, 2021