Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snö sett ovanifrån

Telge Energi

Telge Energi är det oberoende elbolaget från Södertälje som alltid utmanat branschen. Sedan 2008 har vi erbjudit 100% ren el från vind och vatten, och på senare år även från sol. Utöver det så satsar vi på klimat­initiativ som att till exempel ge barn runt om i världen soldrivna skolor och rent vatten så att de själva ska kunna förändra världen.

Vårt uppdrag

Telge Energi säljer elavtal och närliggande tjänster till privatpersoner och små och medelstora företag i hela Sverige. Vi verkar för en ökad konkurrens på energimarknaden och erbjuder attraktiva elavtal. Vi:

  • erbjuder elavtal med tydlig hållbarhetsprofil
  • erbjuder miljövänlig pellets och övriga tilläggstjänster
  • erbjuder försäljning och installation av solceller

Vår affärsidé

Telge Energi är ett elbolag som alltid utmanat branschen och skapar skillnad genom att bara sälja el från sol, vind och vatten. Vi erbjuder de bästa lösningarna för de kunder som värdesätter enkelhet och ren el på "riktigt". Tillsammans gör vi skillnad.

Våra tjänster

Vi erbjuder en mix av tjänster till både privatpersoner och företag.

  • 100% ren el från sol-, vind- och vattenkraft.
  • Tilläggstjänster som 100% Svensk Sol och 100% Svensk Vind.
  • Solceller för att du som kund själv ska kunna producera egen el.
  • Pellets - ett bra alternativ till uppvärmning.

Läs gärna mer om oss.

Styrelse

Robert Halef, (KD), ordf.
08-523 010 00

Johannes Boson, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Johan Andersson (S), vice ordförande
Berit Greger Karlsson (MP)
Annika Tomberg (M)
Hans Joglund (SD)
Peter Gertman
Lennart Låftman
Pamela Clark
Helena Mueller

Suppleanter

Lahja Jonasson (S)
Igor Videla Castillo (S)
Birgitta Rolander (C)
Lars-Georg Bergkvist (L)
Rickard Graff (SD)

Har du frågor om dagordning och styrelseprotokoll?

Ring eller mejla Therese Paulsen, tel 08-550 224 19.

Årsstämmoprotokoll

Årstämmoprotokoll
31 maj 2018
31 maj 2019

Senast ändrad: 8 januari, 2020