Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Energi

Telge Energi är elbolaget som alltid utmanat branschen. Först sänkte vi priserna, sen kämpade vi mot kolkraften. Nu tar vi nästa kliv och gör det möjligt för människor och företag att agera hållbart. Sedan 2008 har vi erbjudit förnybar el från vind och vatten och på senare år även från sol. 2019 växlade vi över till hållbar el märkt Bra Miljöval, som är en av världens hårdaste miljömärkningar på el.

Vårt uppdrag

Telge Energi säljer elavtal och närliggande tjänster till privatpersoner och små och medelstora företag i hela Sverige. Vi utgår alltid från kunden först och erbjuder också

  • elavtal med förnybar och hållbar el
  • försäljning och installation av solceller
  • laddstolpar, energilagringslösningar och energieffektivisering

Vår affärsidé

Telge Energi är ett elbolag som utmanar branschen och som skapar skillnad genom att bara sälja el från sol, vind och vatten. Vi erbjuder de bästa lösningarna för de kunder som värdesätter enkelhet och förnybar el.

Våra tjänster

Vi erbjuder en mix av tjänster till både privatpersoner och företag.

  • Förnybar och hållbar el från sol-, vind- och vattenkraft.
  • Möjligheten att lägga till 100% Svensk sol och 100% Vind i sitt avtal.

  • Solceller för att privatpersoner och företag ska kunna producera egen el.

Läs gärna mer om oss.

Styrelse

Robert Halef, (KD), ordf.
08-523 010 00

Johannes Boson, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Johan Andersson (S), vice ordförande
Berit Greger Karlsson (MP)
Annika Tomberg (M)
Hans Joglund (SD)
Peter Gertman
Lennart Låftman
Pamela Clark
Helena Mueller

Suppleanter

Lahja Jonasson (S)
Igor Videla Castillo (S)
Birgitta Rolander (C)
Lars-Georg Bergkvist (L)
Rickard Graff (SD)

Har du frågor om dagordning och styrelseprotokoll?

Ring eller mejla Therese Paulsen, tel 08-550 224 19.

Årsstämmoprotokoll

29 maj 2020
31 maj 2019
31 maj 2018

Senast ändrad: 3 december, 2020