Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vikten av att göra skillnad

Telge ska göra skillnad. Vi ska bidra till ett attraktivare Södertälje och erbjuda dig som bor här kvalitativa tjänster. Bra tjänster som gör din vardag enklare. Och som gör det enklare för dig att göra rätt.

Hållbarhet kommer i många former. I det här numret av Mitt Telge kan du bland annat läsa om hur vi i tio år har sålt enbart ren el, producerad av förnybara källor. Dessutom satsar vi vidare på solceller på våra fastigheters tak och kämpar för att göra det så enkelt som möjligt för dig att sortera ditt avfall rätt. Allt för att vi ska kunna göra skillnad, tillsammans!

Trevlig höst,

Stefan Hollmark
Koncernchef Telgekoncernen

Senast ändrad: 1 oktober, 2018