Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vad ska jag tänka på?

När du registrerat dig hos Visma Tendsign får du information till din e-postadress när och om upphandlingen uppdateras. Kontrollera för säkerhets skull alltid om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit innan du lämnar in ditt anbud.

Läs noga igenom förfrågnings­underlaget och ställ inga egna krav

Det viktigaste är att du läser förfrågningsunderlaget noga och vet vilka kriterier som gäller för prövningen av anbuden. Se till att du svarar på alla krav, och att du beskriver det vi efterfrågar.

Ställ inte några egna krav eller föreslå förändringar. Det kan innebära att vi inte kan utvärdera och jämföra ditt anbud.

Har du inte beställt förfrågningsdokumentet direkt från Visma TendSign ansvarar du själv för att kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar gjorts.

Senast ändrad: 26 juni, 2019