Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hur lämnar jag anbud?

När du registrerat dig hos Visma Tendsign får du information till din e-postadress när och om upphandlingen uppdaterats. Kontrollera för säkerhets skull alltid om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit innan du lämnar in ditt anbud.

Hur lämnar jag anbud?

Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i Visma TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. När du registrerar dig får du tillgång till aktuella annonser och förfrågningsunderlag. Du kan lämna ditt anbud samt bifoga filer och dokument om det efterfrågas. Eventuella frågor och svar samt kompletteringar sköts i systemet.

Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information angående respektive upphandling. Detta innefattar t.ex. eventuella ändringar eller förtydliganden i förfrågningssunderlaget som görs under anbudstiden.

Det finns ett antal fördelar med att lämna anbud i ett upphandlings­system:

  • det är aldrig någon tvekan om vilka frågor som ska besvaras.
  • systemet reagerar om du missat att svara på något skall-krav.
  • anbudet kan skickas fram till det klockslag som är angivet i förfrågningsunderlaget.
  • du går in via internet och kan jobba varifrån du vill, alla uppgifter finns sparade.

Avslutade upphandlingar

Kopior på anbud från avslutade upphandlingar kan lämnas på begäran efter sekretessprövning. Debitering enligt beslut från Södertälje kommuns riktlinjer.

Har du några frågor?

Kontakta oss via e-post inkop@telge.se  eller telefon 08-550 225 72.

Senast ändrad: 26 juni, 2019