Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höstlöv

Upphandling

Vi upphandlar varor, tjänster och entreprenader till ett värde av ca 3 miljarder kronor per år. All upphandling sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och våra inköp sker via avrop från ramavtal som tecknats. Vi samarbetar med Visma TendSign som administrerar frågor och dokument avseende alla upphandlingar.

Senast ändrad: 26 juni, 2019