”Sponsring, ett sätt att inkludera alla”

Södertälje kommun är en färgstark plats uppbyggd av människor från världens alla hörn, med olika vanor, traditioner och bakgrunder. Då kan något så vardagligt som ett knattefotbollslag betyda mycket.

Social hållbarhet på lång sikt

- Sport och kultur förenar människor och är ett universellt språk som alla förstår. En av våra allra viktigaste uppgifter är att aktivera barn och unga, att ge dem en meningsfull fritid där de kan hitta nya intressen och få nya kontakter. Det är en långsiktig hållbarhetssatsning vars avkastning inte kan mätas i pengar.

Orden är Lenore Johanssons, ansvarig för Telgekoncernens sponsringsverksamhet. Hon fortsätter:

- Målet med vår sponsringsverksamhet är att sänka, eller helst helt eliminera, trösklarna för aktivering och göra en aktiv fritid till en självklarhet. Meningen är att precis alla ska kunna vara med. Det finns så många fördelar med det. Barn som rör på sig mår bättre, sover bättre och har lättare att koncentrera sig i skolan, för att bara nämna några fördelar.

Mer än bara en logga

Tidigare sponsrade man kanske för att få sin logga uppsatt på rinken i ishallen. Idag jobbar Telge mycket mer strategiskt och målmedvetet och har samarbeten med allt från idrottsklubbar som SSK och Syrianska till amatörteatersällskap, dansgrupper och orkestern El Sistema.

- Målet är att komma närmare målgruppen, att bli en parameter i deras liv. Det är det som ger utväxling på insatsen. Den här bredden gör att vi kan fånga upp väldigt många, det finns något för alla.

Fokus på sommar- och sportlov

De största satsningarna är Sommarskoj och Sportlovsdagarna som genomförs varje sommarlov och sportlov. Där får barn och unga möjlighet att testa på allt från fotboll till avancerade kemiexperiment.

- Det kortsiktiga målet är att ge alla barn och ungdomar som deltar ett roligt och minnesvärt lov. Den långsiktiga förhoppningen är att det ska tända en gnista hos dem och få dem att vilja fortsätta vara aktiva och delaktiga.

Nära samarbete med föreningarna

Ansvariga för aktiviteterna på Sommarskoj och Sportlovsdagarna är olika föreningar i Södertälje. De ställer upp med ledare och utrustning.

- För dem är det attraktivt eftersom det blir en bra rekryteringsbas för att fånga upp nya medlemmar. Dessutom är det ett bra sätt för deras ungdomar att träna på att ta ansvar och leda andra barn. Cirka 25 procent av alla barn och ungdomar som deltar går vidare och fortsätter i någon form.

Ytterst en samhällsvinst

Även på samhällsnivå finns stora vinster att göra, berättar Lenore Johansson:

- Vårt mål är att alla ska kunna hitta något de gillar. I förlängningen finns förhoppningen att man kanske vill gå i en fotbollsklubb, innebandylag eller vad det nu kan vara. På ännu längre sikt kanske man vill engagera sig och bli aktiv i klubben. Det här vinner hela samhället på. Sett ur det perspektivet är vårt sponsringsarbete faktiskt en viktig samhällsinsats.