Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Samarbeta med Telge

Det vi sponsrar ska långsiktigt bidra till bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar samt bidra till en positiv bild av Södertälje som stad.

Samarbetet med våra partners ska stödja och öka möjligheten till meningsfulla fritidsaktiviteter för Södertäljes barn och ungdomar. 

Innan du kontaktar oss vill vi att du noggrant tänker igenom hur vårt samarbete kommer att bidra till att barn och ungdomar får en bättre fritid i Södertälje.

När du har gjort det är du välkommen att söka ett samarbete med oss på Telge genom att skicka ett mejl till lenore.johansson@telge.se (sponsoransvarig).

Mejlet ska innehålla:

  • Föreningens namn
  • Organisationsnummer
  • Kontaktperson
  • Mobilnummer
  • E-post (om annan än den du skickar ifrån)
  • En beskrivning av verksamheten samt en genomtänkt idé om hur vårt samarbete skulle kunna leda till att barn och ungdomar får en bättre fritid i vår kommun.  

Senast ändrad: 22 juni, 2020