Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höstlöv

Så här ser vi på sponsring

Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och delta för att genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.

Vilka vi sponsrar

Vi sponsrar enbart föreningar som är placerade i Södertälje och som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Elitidrott sponsrar vi i begränsad omfattning. Sponsringen bygger på ett mycket nära samarbete, och vi har höga krav på att föreningen aktivt arbetar för att skapa en positiv bild av Södertälje som stad.

Hur vi sponsrar

Vårt sponsorsarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen. Det kan handla om att genomföra en eller flera gemensamma aktiviteter, till exempel lägerverksamhet eller sommaraktiviteter för barn.

I samarbetet ingår även regelbundna gemensamma uppföljnings- och utvärderingsmöten i syftet att bidra till att ständigt förbättra aktiviteterna.

Vem beslutar

Beslut om sponsring behandlas och tas av Kommunikationsstaben på Telge.

Senast ändrad: 22 juni, 2020