Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vi korrigerar felaktiga fakturabelopp

Publicerad den 08 mars

Energiskatten har från och med den 1 januari 2018 flyttat från ditt elhandelsbolag till ditt elnätsbolag på grund av ett beslut i riksdagen. Tyvärr har det blivit fel taxa för energiskatten på en del av våra kunders elnätsfakturor och vi behöver därför göra en korrigering retroaktivt.

Energiskatten har flyttat

Riksdagens beslut att flytta energiskatten från elhandelsbolagen till elnätsbolagen syftar till att underlätta kontroll över energiskatten. Det innebär att energiskatten numera faktureras av ditt elnätsbolag istället för ditt elhandelsbolag och att fakturan från ditt elhandelsbolag blir billigare medan elnätsfakturan blir dyrare. Läs mer om nya regler för energiskatt på el.

Korrigering av felaktiga fakturor

Energiskatten har samtidigt höjts från 32,5 öre till 33,1 öre per kilowattimme (kWh) – totalt 0,6 öre. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2018. Dessvärre har många av våra kunder fått fakturor som är baserade på 2017 års taxa. Vi kommer därför att korrigera mellanskillnaden retroaktivt.

Vi ber om ursäkt för det som inträffat och hoppas att du har överseende med detta.

Om du har frågor kring din faktura, kontakta Telge Nät kundservice på telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se