Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Rent vatten – en mänsklig rättighet

Publicerad den 15 mars

På fredag den 22 mars infaller Världsvattendagen, en dag som instiftats av FN. Temat för i år är ”Leaving no one behind” vilket innebär att alla människor ska ha tillgång till rent vatten.

Vatten är en internationell fråga och ett av FN:s 17 globala mål: nr 6 Rent vatten och sanitet. Det var även FN som 1992 instiftade Världsvattendagen med syfte att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former.

Varje år har ett nytt tema och i år är det "Leaving no one behind". Kortfattat handlar det om att alla ska ha tillgång till rent vatten, något som i dag inte är en självklarhet då miljontals människor saknar en trygg vattenförsörjning. Det sjätte globala målet ska säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla år 2030.

Vatten från Mälaren

Telge Nät ansvarar för vattnet i Södertälje och Nykvarn. Vårt vatten pumpas upp från Mälaren och renas i Malmsjöåsen genom att vattnet silas genom sand, grus och sten. Hela processen, fram till att du kan vrida på kranen och få vatten, tar cirka tre månader.

I Södertälje och Nykvarn är vi lyckligt lottade som har tillgång till vatten av högsta kvalitet, men som vi märkte under den regnfattiga sommaren 2017 är det inte en oändlig resurs. Då infördes ett bevattningsförbud som sträckte sig från maj till mitten av september.

Södertälje- och Nykvarnsborna hörsammade Telge Näts uppmaning att spara på vattnet. Med gemensamma krafter sparade invånarna cirka 5 000 liter vatten per person vilket tillsammans blir 526 000 m³ eller 526 000 000 liter.

Varje droppe räknas

För att ha tillgång till samma fina vatten som vi har i dag är det viktigt att vi alla tar hand om vattnet.