Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Världstoalettdagen

Publicerad den 12 november, 2020

Den 19 november är det internationella världstoalettdagen. En dag som blivit en officiell FN-dag för att uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett.

Var tredje människa på jorden saknar tillgång till toalett och nästan en miljard människor uträttar sina behov utomhus vilket gör att sjukdomar sprids. För oss är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för vattnet om vi ska få behålla den lyxen.

Vad händer när du spolar ner fel saker i toaletten?

När fel saker spolas ner kan det allvarligt påverka vårt vatten. Reningsverken klarar inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar med förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer. Produkter som innehåller kemikalier som till exempel nagellacksborttagning, målarfärgsrester och lacknafta ska alltid lämnas till återvinningscentralen och mediciner som gått ut i datum ska lämnas tillbaka till apoteket.

Det spolas också ner annat skräp som ofta orsakar stopp i våra pumpstationer och leder till översvämningar. Då rinner avloppsvattnet istället ut orenat i närmaste dike och förorenar naturen. 

Hur skulle ditt liv påverkas utan tillgång till toalett?

I Sverige saknar vi inte rent vatten och toaletter men vi behandlar våra toaletter som soptunnor. Varje år spolar vi södertäljebor ner cirka 121 ton skräp i toaletterna vilket har direkt påverkan på vår hälsa, miljö och plånbok. Med vanligt toalettvett är det lätt att göra rätt.

Toalettskola

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Ha alltid en papperskorg i badrummet där hushållspapper, våtservetter, tops och annat skräp kan slängas, eller om möjligt återvinnas.
  • Lämna överblivna mediciner till apoteket
  • Det är svårt för våra avloppsreningsverk att rena vattnet från gamla mediciner och det leder till att vi får rester av mediciner i vårt dricksvatten. Hjälp oss att få ett renare vatten, lämna mediciner till apoteket.

Här kan du läsa mer om Världstoalettdagen och även här World toilet day.