Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Södertälje och Nykvarnsbor spolar ned mer skräp i avloppet än genomsnittet

Publicerad den 16 november

Hushållspapper som spolas ned i toaletten riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Södertälje och Nykvarns kommuner spolas 242 ton skräp ned i toaletterna varje år.

En undersökning som YouGov har genomfört visar att var tredje person inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. En av de vanligaste anledningarna till så kallade fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löses situationen genom att använda något annat. Men sju av tio spolar sedan ned materialet de använt, till exempel hushållspapper.

– I Södertälje och Nykvarns kommuner orsakar detta stora problem för ledningsverk, pumpstationer och toaletterna, berättar Ylva Gustafsson, avdelningschef på Telge Nät. Toalettpapper löses lätt upp i avloppet och är därför det enda pappret som ska spolas ned.

Förutom stopp och översvämningar skapar nedspolat hushållspapper och våtservetter en stor mängd avfall som måste rensas bort från avloppsreningsverken. Totalt rensas cirka 2,2 kg skräp bort per person och år i Södertälje och Nykvarns kommuner. Genomsnittet i Sverige ligger på cirka 1 kg skräp per person och år.

– I samband med världstoalettdagen 19 november går vi ut och informerar om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper och hoppas det leder till att alla tänker till innan de spolar, avslutar Ylva. I toaletten får man bara spola ned sådant som kommer från kroppen och toalettpapper.

Mer information:

Ylva Gustavsson, avdelningschef VA-drift, 08-550 226 36, ylva.gustavsson@telge.se

Om undersökningen

Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1 012 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Svenskt Vatten.