Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Upprepade utsläpp av olja i Hölös avloppsnät

Publicerad den 20 april

Vid fyra tillfällen de senaste tio månaderna har Hölös reningsverk förorenats av stora mängder olja. Nu misstänks sabotage och miljöbrott.

Telge Näts reningsverk i Hölö tar hand om och renar drygt 250 000 kubikmeter avloppsvatten från Hölöborna varje år. Reningsverket är byggt för att hantera en viss mängd föroreningar och sedan återföra vattnet till naturen igen, via en närliggande å. För att inte riskera att naturen påverkas negativt behöver avloppsvattnet hålla en så hög renhetsgrad som möjligt. Därför är det viktigt att man bara spolar ner sådant som kommer från kroppens insida och toalettpapper. Kemikalier, mediciner, tungmetaller, petroleumprodukter och sopor får aldrig spolas ner.

Nu har en större mängd olja dykt upp i reningsverket vid inte mindre än fyra tillfällen. För Telge Nät och kommunen innebär det stora kostnader när verket behöver saneras. Dessutom riskerar olja läcka ut och skada naturen. Saneringarna har hittills kostat cirka 2,5 miljoner kronor.

– Vi har påbörjat ett arbete med att spåra varifrån de skadliga ämnena kommer, berättar Marcus Birgersson, planeringsingenjör på Telge Nät. Vi har också polisanmält händelserna. Det är jätteviktigt att vi hittar vem som orsakat detta och stoppar sabotaget.

Telge Nät ber nu boende i Hölö att vara vaksamma om de ser någon som illegalt dumpar något i avloppsnätet. Tipsa polisen på 114 14 och Telge Nät på 08-550 233 00 vid misstanke om miljöbrott.