Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Tyck till om Brunnsäng

Publicerad den 13 september, 2019

Brunnsängs centrum ska inom de närmaste åren rustas upp. Telge Fastigheter har byggt ett projektkontor där alla boende kan dela tankar om hur de vill att framtidens Brunnsäng ska se ut. 

Invigning

Lördag den 14 september kl 11.00-14.00 invigs kontoret. Det bjuds på fika och barnen får möjlighet att rita hur de tycker att det nya centrumet ska se ut.

Syfte med projektkontoret i Brunnsäng

Projektkontoret är en del i den medborgardialog som pågår för att se hur Brunnsängs centrum ska förnyas och utvecklas de närmaste åren. Kontoret håller öppet varje tisdag kl. 13.00-16.30 fram till mitten av oktober.

Syftet med projektkontoret är att kunna möta de som bor och vistas i Brunnsäng för att dela kunskaper och utbyta erfarenheter. Representanter från Telge Fastigheter finns på plats tillsammans med Södertälje kommun och HSB Södertälje

Varmt välkommen för en pratstund och för att dela åsikter!

Webbenkät

Medborgardialogen kompletteras med en webbenkät som finns på Södertälje kommuns webbplats, fram till 27 september.