Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Information till dig som arbetar i verksamhet där ni producerar bygg- och rivningsavfall

En man som lägger om ett tak
Publicerad den 22 februari, 2021

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall. Telgekoncernen och Södertälje kommun vill uppmärksamma det nya kravet.

Detta för att säkerställa att våra samarbetspartners har kännedom om det nya kravet så att vi tillsammans bidrar till en god avfallshantering och återvinning.

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

  • trä,
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  • metall,
  • glas,
  • plast och
  • gips.

Notera att krav på sortering i ytterligare fraktioner kan förekomma inom gällande avtal.

Mer information

Naturvårdsverket har sammanställt information och vägledning kring de nya reglerna. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/Nya-regler-for-sortering-av-bygg--och-rivningsavfall/

Vid frågor

Har du fler frågor kring det nya lagkravet?
Kontakta miljotillsynen@sodertalje.se, tel 08-523 010 00