Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Information till dig som arbetar i verksamhet där farligt avfall uppstår

Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Publicerad den 22 februari, 2021

Från och med den 1 november 2020 gäller ett nytt krav inom avfallslagstiftningen. Från och med detta datum ska uppgifter om farligt avfall även rapporteras till Naturvårdsverket.

Den stora förändringen är att företag och verksamheter nu ska rapportera in de uppgifter till Naturvårdsverket om farligt avfall som tidigare enbart behövde dokumenteras inom den egna verksamheten.

Det betyder att alla verksamheter

 • där det uppstår (produceras) farligt avfall

samt alla versksamheter som

 • transporterar farligt avfall
 • samlar in farligt avfall
 • behandlar farligt avfall
 • mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Farligt avfall kan till exempel vara förorenade jordmassor, olja, färgrester, lösningsmedel eller lysrör. Det betyder att nästan alla verksamheter omfattas av anteckningskravet.

Vad gäller för upphandlade entreprenörer/leverantörer?

Vid upphandling av entreprenör/leverantör ansvarar upphandlad entreprenör/leverantör för rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket. Vid eventuella frågor kontaktas Telge Inköp AB, inkop@telge.se

Vilka uppgifter ska jag rapportera?

 • Typ av farligt avfall med avfallskod
 • Mängd i kg (får uppskattas om våg saknas)
 • Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister
 • Kontaktuppgifter och organisationsnummer
 • Vilket företag som ska transportera avfallet

Uppgifterna ska rapporteras till Naturvårdsverket senast två arbetsdagar efter att avfallet har transporterats bort för insamling och behandling.

Hur går rapporteringen till?

Rapporteringen kan göras på två sätt:

 1. Genom e-tjänst
  Rapporteringen görs genom att logga in på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/avfallsregister
  Du loggar in med e-legitimation (bank-id)
  På Naturvårdsverkets hemsida finns en instruktion hur rapporteringen går till: PPT e-tjänst
 2. Genom API
  En verksamhet kan även lämna uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister med hjälp av API. API är en webbtjänst som möjliggör att två olika system kan utbyta informtion med varandra.

Vanliga frågor och svar

Mer information finns på Södertälje kommuns hemsida: Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Natuvårdsverket har besvarat de vanligaste frågorna kring de nya reglerna och det nya avfallsregistret: Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall

Läs mer om det nya sättet att rapportera farligt avfall på Naturvårdsverkets hemsida

Övrigt

Telge Återvinning arbetar med att ta fram en lösning för att kunna erbjuda kunder rapportering till avfallsregistret. Detta även för avfallsproducenter som lämnar avfallet på deras anläggningar genom API mot en avgift. Detta är beräknat att vara igång efter årsskiftet 2020/2021.

Vid frågor

Har du fler frågor om avtal med Södertälje kommun eller Telgekoncernen? Kontakta Telge Inköp via inkop@telge.se

Har du fler frågor kring det nya lagkravet? Kontakta miljotillsynen@sodertalje.se tel 08-523 010 00