Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Tillväxt firar 10 år

En person målar en vägg med röd färg
Publicerad den 7 april, 2021

I 10 år har Telge Tillväxt jobbat för att hjälpa unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden. Sedan starten har de anställt över 1 233 unga vuxna Södertäljebor och sänkt ungdomsarbetslösheten i Södertälje.

Telge Tillväxt firar i år tioårsjubileum. Den 1 april 2011 bildades bolaget och under åren har det varit många varierande arbetsuppgifter som Telge Tillväxts unga vuxna tagit sig an.

Telge Tillväxt är ett socialt bolag vars modell har fått hundratals unga vuxna, som stått långt ifrån arbetsmarknaden, i arbete och studier. Faktum är att två av tre lämnar Telge Tillväxt för att gå till annat arbete eller studier.

Först gröntjänst

Telge Tillväxt riktar sig till unga vuxna i åldern 18-25 år som har varit arbetslösa i minst tre månader. När en ung vuxen börjar hos Telge Tillväxt startar man i den så kallade träningsarenan, gröntjänsten. Här består arbetet av att skotta snö, röja sly, plocka skräp och städa platser där det dumpats avfall.

Under sin tid hos Telge Tillväxt får de hjälp och stöd att söka jobb och skriva ett cv samtidigt som man under arbetsledning tränas i att komma i tid, samarbeta, utveckla svenska språket och anpassas till ett yrkesliv.

Enorm vinst

Sedan starten 2011 har 150–200 unga vuxna per år fått möjlighet att komma till Telge Tillväxt. Den samhälleliga vinsten är enorm för varje ung vuxen som kommer i egen försörjning. Omsatt i pengar så handlar det om 15–20 miljoner per individ fram till dess att pensionsåldern inträder. I snitt är varje ung vuxen anställd av Telge Tillväxt i fem månader.

Under 2020 etablerade Telge Tillväxt två nya branschspår, storkök och restaurang, samt handel. 2021 breddade sig bolaget ytterligare och siktade in sig på arbetslösa utrikesfödda kvinnor i åldern 25-45 år.

Mål för året

2021 ska Telge Tillväxt enligt plan anställa 120 unga vuxna och 30 utrikesfödda kvinnor och göra dem både jobbredo och anställningsbara och fortsätta att minska arbetslösheten i Södertälje. Målet är liksom tidigare – skapa än mer nytta för medborgarna och bli än mer långsiktigt hållbara!