Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snö sett ovanifrån

Telge Nät tar ställning för en bättre miljö

Publicerad den 29 november

Telge Nät har kranmärkt möten, event och konferenser. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som bara använder rent kranvatten.

Hållbarhetsmärkningen är framtagen av branschorganisationen Svenskt Vatten och innebär att Telge Näts möten, event och konferenser är fria från buteljerat vatten. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, utan transporter eller onödigt avfall.

Mer information om kranmärkning: kranmarkt.se