Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Nät storsatsar på att förnya elnätet

Publicerad den 16 december

Pressmeddelande, Södertälje 2016-12-16

En omfattande mängd luftledningar ska på sikt ner i marken och flertalet gamla transformatorstationer ska förnyas och förstärkas. För att säkra upp inför framtiden genomgår nu elnätet sin kraftigaste modernisering sedan miljonprogrammen.

Under åren 2016-2019 kommer Telge Nät satsa strax över 250 miljoner kronor på att förnya, förstärka och vädersäkra ledningsnätet. Södertäljes elnätspris är idag lägre än genomsnittet både sett till hela Sverige och sett till närregionen. För att klara av målet att minimera strömavbrotten, förnya tekniken och bygga ut elnätet i takt med att kommunen växer, höjer därför Telge Nät elnätspriserna med 3,3 % den 1 januari 2017.

För en villakund med 10 000 kWh i årsförbrukning innebär det cirka 10 kronor mer per månad. För en lägenhetskund med 4 000 kWh i årsförbrukning innebär det 5 kr mer per månad.

– Vi använder allt mer teknik i samhället och våra städer växer snabbt, säger Håkan Karlsson, vd på Telge Nät. I Södertälje har vi också miljonprogramområden uppåt 50 år gamla stationer och elledningar som behöver bytas ut och uppgraderas.

Elnätsavgiften täcker kostnaden för eldistribution, drift och underhåll, utbyggnad, mätaravläsning och kundservice. Som kund kan du inte påverka varken elnätsavgift eller skatt. Men du kan själv välja elavtal och elhandelsleverantör för att säkra att du har ett så förmånligt pris som möjligt. Vill du även göra en insats för miljön kan du välja ett elavtal med förnybar energi.

För mer information kontakta:
Håkan Karlsson, vd Telge Nät, tel. 08-550 230 92.