Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Bostäder och barnkonventionen

Barn som sträcker upp en jordglob ovanför sina huvuden
Publicerad den 3 mars, 2020

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Under hösten 2019 började Telge Bostäder titta på hur arbetet i verksamheten kan stärkas utifrån det och initierade ett samarbete med kommunen.

Sofie Somers, verksamhetsutvecklare på Telge Bostäder berättar:

”Vi gjorde bedömningen att i vårt arbete är det avhysningar som kan ha störst påverkan på barn. Därför har Telge Bostäder tillsammans med Socialtjänsten gjort en barnrättsanalys och gått igenom hur arbetsprocessen för avhysningar och vräkningar ser ut och hur den kan utvecklas med stöd i barnkonventionen.

Samarbetet med socialtjänsten är för att säkerställa att ingen del av processen hamnar mellan stolarna. Vi undersöker hela kedjan ur ett barnrättsperspektiv och arbetar tillsammans för att hitta förbättrade arbetssätt.

Exempelvis ska vi tillsammans ta fram information till föräldrar om hur de kan prata med sina barn om vad som kommer att ske när en vräkning är aktuell.”