Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Eldningsförbud hävt

Publicerad den 14 augusti

Som följd av det extremt torra vädret under sommarens första del, valde Telge Bostäder i juli att följa Länsstyrelsens rekommendationer och införa ett tillfälligt grillningsförbud i alla sina områden. Länsstyrelsen i Stockholms län har nu hävt eldningsförbudet och det är åter tillåtet att grilla.

Länsstyrelsens bedömning och beslut att häva eldningsförbudet den 15 augusti kl 14.00 är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar. Undvik att använda engångsgrillar.

Mer information hittas hos Länsstyrelsen Stockholm.