Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Bostäder förenklar sopsorteringen

Publicerad den 10 juni

Under våren har boende på Dalgatan 39-40 i Södertälje fått en egen återvinningsstation. Nu kan förpackningarna sorteras direkt utanför huset.

Fastighetsnära insamling heter tjänsten som innebär att fastigheten får en egen återvinningsstation. Där kan boende lämna sina gamla tidningar, wellpapp, plast-, glas- och metallförpackningar. När kärlen är fulla töms de av Telge Återvinning.

- Det är viktigt att vi värnar om miljön och tar vara på de resurser vi har, berättar Hanna Lindblom, projektledare boinflytande på Telge Bostäder. I samråd med de boende tittar vi nu på att försöka införa återvinningsstationer vid så många fastigheter som möjligt.

För boende på Dalgatan innebär den extra servicen en hyreshöjning på 27 kronor per månad. Avgiften har förhandlats fram med Hyresgästföreningen.

- Med fastighetsnära insamling slipper våra boende ta sig ända till en återvinningsstation eller central för att återvinna, säger Hanna. Det är positivt och bekvämt för alla, men speciellt för de som inte har bil och för äldre som inte orkar gå så långt.

Vill du veta mer om Fastighetsnära insamling är du välkommen att kontakta Hanna Lindblom

Mer från nyhetsbrevet:

Sommar i Södertälje
Farliga ämnen i avloppsvattnet måste minska
Vi ses på Kringelfestivalen