Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Bostäder 70 år

Publicerad den 29 maj

Mycket har hänt under de 70 år som Telge Bostäder har försett södertäljeborna med bostäder. 1948 var Södertälje en ganska liten stad med 22 000 invånare. Industrin i Södertälje blommade och behovet av arbetskraft var stort.

Från det första nybygget i Rosenlund har Telge Bostäder verkligen varit med och format Södertälje. Under 50-, 60- och början av 70-talet växer bland annat Grusåsen, Brunnsängen, Bergvik, Ronna, Hovsjö och Fornhöjden fram. I mitten av 70-talet var dock bostadsbristen plötsligt över och Telge Bostäder stod med flera bostäder outhyrda. Efter ett antal tuffa år följde som tur var det glada 80-talet och äntligen satsas det på nya områden, nu i Järna, Pershagen och Lina Hage.

Telge Bostäder bygger fortfarande nytt. Kvarteret Lampan på Storgatan är endast fyra år och både nybyggena i Hölö och Stockholmsberget beräknas stå klara 2019.