Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Återvinning i samarbete med Human Bridge

Man framför container fylld med återvunna textilier
Publicerad den 12 december, 2019

God Jul och Gott Onytt År är vad Telge Återvinning önskar Södertäljeborna. Bolaget tar inte bara hand om allt avfall som inte kan återbrukas utan arbetar också för att saker ska användas igen och igen. 

Nytt från och med 1 december är att man på återvinningscentralerna Tveta och Returen kan lämna textilier till Human Bridge.

Human Bridge har sedan starten haft grundtanken att samla in begagnat men fungerande material och skicka till behövande. Genom textilinsamling kan gamla skor, kläder och andra textilier få ”nytt liv” genom nya användare. Att återanvända textilier innebär en vinst för miljön och spar på jordens resurser som vatten och energi och det minskar också kemikalieanvändningen.

- Vi vet att en stor del av de textilier och skor som lämnas på våra återvinningscentraler är i gott skick och kan komma till användning igen, säger Hassan Dincer arbetsledare på Telge Återvinning. En del kommer att gå till försäljning i Second Hand butiker och en del till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Human Bridge

Human Bridge förser även second handverksamheter i Östeuropa med textilier för försäljning och utdelning. Resterande textilier säljer Human Bridge till den internationella sorteringsindustrin. Där delas materialet upp i olika klasser för återbruk. Kan det inte återbrukas, går det istället till olika former av återvinning.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Hassan Dincer, arbetsledare, Telge Återvinning på telefon 08-550 227 94 eller via mejl: hassan.dincer@telge.se