Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Miljöcertifiering av Stockholmsberget

Telge Bostäder Stockholmsberget Miljöcertifierade
Publicerad den 28 februari, 2020

Nu har en av Telge Bostäders senaste nyproduktioner Stockholmsberget fått sin miljöcertifiering. Så vad innebär egentligen en miljöcertifiering och varför ska bostadshus miljöcertifieras? Telge Bostäders miljöingenjör, Emilia Eriksson, hjälper oss att förstå.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Organisationen som utför certifieringen heter Sweden Green Building Council. För att bli certifierad måste byggnaden uppnå en viss nivå i sexton olika värden som mäts. Värdena delas upp i tre olika kategorier; energi, innemiljö och material. Inom dessa kategorier ingår bland annat ventilation, stommens klimatpåverkan, andel förnybar energi, fuktsäkerhet och många fler.

Inom certifieringen finns tre olika nivåer; brons, silver och guld. Stockholmsberget har fått certifieringen silver.

Emilia, varför har Telge Bostäder fått certifieringen silver?

– Vi har valt att lägga oss på en nivå som för oss går att uppnå, men som gör att vi ändå ligger lite i framkant med vårt miljöarbete. Därför har vi valt silvernivån.

Stockholmsberget är inte det första miljöcertifierade huset i Telge Bostäders bestånd. Lampan på Storgatan i Centrum och Lyftet i Fornbacken är också miljöcertifierade på silvernivå. När ett hus fått sin certifiering måste huset två år senare också verifieras. Verifieringen innebär att alla värden som mäts i samband med certifieringen ska mätas på nytt för att se om huset lever upp till de värden som utlovats vid certifieringen.

Varför ansöker inte Telge Bostäder om certifiering för alla nyproduktioner?

– När vi bygger nytt ska vi antingen ansöka om certifiering, men gör vi inte det så ska huset ändå hålla samma standard som om det skulle bli certifierat. Det är en del av våra miljökrav i byggande och förvaltning. Ett exempel är Gammelgården i Hölö. Där har vi inte ansökt om certifiering men det är byggt med precis samma kravställning, förklarar Emilia.

Varför är det viktigt att ansöka om miljöcertifiering?

– Södertälje kommun har en hög miljöambition. För att vi tillsammans med kommunen ska nå våra mål krävs den här typen av insatser. Certifieringen blir ett kvitto på att vi uppnår våra mål för; vilka material vi ska använda, hur vår energiförbrukning ska se ut samtidigt som vi byggt nya bostäder. Men en av de bästa sakerna med certifieringen tycker jag är att vi får en stämpel på att det är ett bra hus att bo i för våra hyresgäster, säger Emilia.

Vill du läsa mer om miljöcertifiering?