Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Stöd till Södertälje kommuns lokala näringsliv

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje
Publicerad den 26 mars

Med anledning av coronaviruset, covid-19 har idag, den 26 mars en enig krisledningsnämnd i Södertälje kommun beslutat att ett antal åtgärder ska vidtas för att stödja det lokala näringslivet.

Pressmeddelandet finns i sin helhet här: Stöd till Södertälje kommuns näringsliv

Vi återkommer med kompletterande information så snart det är klart om var företag vänder sig som vill ansöka om:

  • att skjuta upp betalning för hyror (Telge Bostäder och Telge Fastigheter).
  • andra avgifter som vatten och avlopp samt sophämtning (Telge Nät och Telge Återvinning).