Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Stöd till Södertälje kommuns lokala näringsliv

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje
Publicerad den 26 mars, 2020

Med anledning av coronaviruset, covid-19 har idag, den 26 mars en enig krisledningsnämnd i Södertälje kommun beslutat att ett antal åtgärder ska vidtas för att stödja det lokala näringslivet.

Företag som vill ansöka om anstånd för att att skjuta upp betalning för lokalhyror (Telge Bostäder, Telge Hovsjö och Telge Fastigheter) eller andra avgifter som vatten och avlopp samt sophämtning (Telge Nät och Telge Återvinning) hittar mer information här: Telge och coronaviruset - information till dig som är företagare

Pressmeddelandet i sin helhet: Stöd till Södertälje kommuns näringsliv