Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Stadsnät till Södertäljes ytterområden

Publicerad den 13 juni

Regeringen har som nationellt mål att 95 % av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020.

Telge Nät har därför fått i uppdrag av kommunen att titta på förutsättningarna för att ansluta cirka 4000 hushåll i kommunens ytterområden som idag saknar tillgång till 100 Mbit/s. Men för att klara det nationellt uppsatta målet kommer flera aktörer erbjuda fiberanslutningar.

I Telge Näts utbyggnadsplan finns 25 områden i Södertälje kommun som ska erbjudas stadsnät mellan 2017-2020. Först ut är Ogan och Hummelmora. Vilka områden som följer är inte fastställda än, men berörda fastighetsägare informeras löpande. Under tiden pausas utbyggnaden av Södertälje stadsnät i tätorten. Men möjligheten att ansluta sig finns kvar om du bor på en gata där stadsnät finns förberett.

För dig som bor i ett av Södertäljes ytterområden kommer du få ett marknadsmässigt erbjudande, tillsammans med priser och villkor, hemskickat till dig när ditt område är aktuellt.