Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Städfest i Södertälje city

Tre personer iklädda gula västar som plockar skräp
Publicerad den 11 september, 2020

Fredag den 18 september startade årets Håll Södertälje Rent-kampanj. Ett samarbete mellan Södertälje kommun, Södertälje City, Telge Återvinning och Telge Fastigheter med flera.

Årets kampanjarbete har fått anpassas efter nuvarande situation då samhället befinner sig mitt i en pågående pandemi. Kampanjen inleds första dagen med att politiker och medarbetare i kommunen höststädar i centrum. 

I år fokuserar arbetet på cigarettfimpar. Fimparna ligger och skräpar överallt på gator och torg, den slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet. Hela 63 procent av allt skräp i centrum utgörs av cigarettfimpar och i hela Sverige slängs varje år runt 1 miljard fimpar på gator och torg.

– Vi är stolta över vår stad och tar gemensamt ansvar för att hålla den ren och snygg. Inte bara under kampanjen, utan varje dag, tar vi initiativ och jobbar för ett rent och fint Södertälje, säger Tomas Thernström, avfallssamordnare, Södertälje kommun.

Visste du att?

63 % av skräpet i Södertälje city är fimpar. Fimpa rätt

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om vad som görs i Södertälje kring nedskräpning och återvinning så hittar du information här: Håll Södertälje rent