Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Is

Sortera matresten

Publicerad den 31 januari

Vi Södertäljebor är bra på att sortera våra matrester. Bäst i hela länet faktiskt. Just nu sorteras 55,2 procent av matavfallet i Södertälje. Vi använder den gröna påsen för insamling och av matavfallet produceras miljövänligt biobränsle och biogödsel. Men vi kan bli ännu bättre.

Med 5 kilo matavfall kan en personbil köra nästan 10 kilometer. Om 70 procent av allt matavfall från hushåll samlas in och rötas så skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin.

Tänk, vilka miljövinster om alla sorterade alla sina matrester.

Så här sorterar du ditt matavfall

Vi har samlat tipsen som visar hur du gör. Det är enkelt, det går snabbt och du gör en bra insats för vår miljö och vårt klimat. Så här sorterar du ditt matavfall i gröna påsen.

Så här sorterar du ditt övriga avfall

Att sortera rätt är lätt – ta hjälp av sorteringsguiden. Skriv in vad du vill sortera och få reda på direkt hur och var du kan slänga det du behöver bli av med: Sorteringsguiden

Sorteringsguiden finns även på flera språk.

Just nu pågår en kampanj – sortera matresten

Idag källsorteras bara en fjärdedel av stockholmarnas matavfall. Det nationella målet 2020 är 50 procent. Det innebär att Stockholms län behöver fördubbla mängden insamlade matrester inom ett år.

För att informera om hur du på ett enkelt sätt kan komma igång med källsortering av matavfall samarbetar Telge Återvinning med övriga kommuner i Stockholms län. Just nu pågår en informationskampanj i hela länet som går under namnet "sortera matresten".

Vill du veta mer?

Välkommen till sorteramatresten.se för att läsa mer om vad du kan göra för att bidra till en bättre miljö bara genom att slänga matresterna rätt.

Tack för att du är med och bidrar!