Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Södertälje får ny återvinningsstation

Publicerad den 09 november

Nu blir det enklare i vardagen för hushåll, företag och andra verksamheter i Södertälje att lämna förpackningar och tidningar. Den första november ställde Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ut en ny återvinningsstation på Tveta Återvinningscentral. 

Den nya återvinningsstationen kommer att underlätta för alla hushåll, företag och andra verksamheter i Södertälje att gratis återvinna förpackningar och tidningar. Etableringen av den nya stationen på Tveta Återvinningscentral är resultatet av ett gott samarbete mellan Telge Återvinning och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger möjlighet att lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Det bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

Här finns mer information om Södertäljes återvinningsstationer.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt

Fakta för dig som vill veta mer