Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

SL väljer fjärrvärme - för miljöns skull

Publicerad den 09 oktober

Under Södertälje går en nästan 9 kilometer lång tunnel, med långa rör som förser staden med fjärrvärme. Just nu pågår ett omfattande arbete i tunneln med att ansluta en ny kund till nätet. Innan vintern slår till ska SL få fjärrvärme till sina stora hallar vid Södertälje Syd. 

Fjärrvärme är varmvatten som hettas upp centralt och transporteras till bostäder och andra fastigheter via rör i marken. Genom att elda centralt och med noga kontrollerade bränslen blir fjärrvärme ett klokt val som minskar utsläppen stort.

Innan vintern ska SL få fjärrvärme till sina stora hallar vid Södertälje Syd, där isen tinas bort från tågen. En anläggning av den storleken ansluts direkt till stamledningarna i fjärrvärmetunneln och det kräver en hel del jobb både över och under mark. Telge Nät, som levererar fjärrvärmen i Södertälje, sköter underhåll och utveckling av fjärrvärmenätet. Just nu pågår arbetet med att borra en 72 meter lång kanal från SL:s hallar till fjärrvärmetunneln och stamledningen.

– Om allt går som det ska kommer vi kunna isa av våra tåg med hjälp av fjärrvärme redan när den första snön kommer, berättar David Sjöström, projektledare på SL. Vi har planerat för det här under en lång tid och noga jämfört olika alternativ med varandra ur miljöhänseende. För oss var fjärrvärme det övervägande bästa valet för miljön.