Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Satsning på förnybar energi

Publicerad den 11 oktober

I höst kommer åtta av Telge Fastigheters byggnader att få solceller installerade på sina tak. Med en totalyta på 3000 m2 beräknas de producera 430 MWh el per år, lika mycket energi som skulle räcka till 54 varv runt jorden med en elbil.

Wasahallen, Ronnaskolan, Kaxbergs förskola och Morabergs studiecentrum är först ut att få solceller för att i en andra etapp följas av Ljungbackens förskola, Tavestaskolan, Eneskolans idrottshall och Pershagenskolan.

– Det känns riktigt bra att vi är igång på allvar med solsatsningen. Nu jobbar vi på att ta fram en plan för nästa års installationer, berättar Karl Samuelsson, energi-och driftingenjör på Telge.

Det finns beslut om att beräkning om lönsamhet för solceller ska göras vid alla nyproduktionsprojekt. Sedan tidigare har solceller installerats på Telges huvudkontor, Blombackaskolan, Viksbergshallen, Holmfastvägen 31, Västergårds arena och Tom Tits Experiment, som årligen ger 320 MWh förnybar el.

Installationen av solcellerna är del i den satsning på förnybar energi som Telge Fastigheter gör tillsammans med Södertälje kommun under 2018.