Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

När blir det sopat i mitt område?

Publicerad den 30 mars, 2020

Våren är här och lika så sandsopningen i våra områden. Så här ser det preliminära schemat ut för sopningen som sköts av Södertälje kommun.

Sandsopningen startade den 23 mars och sker med ett arbetslag på var sin sida av kanalen. Förutsatt att det inte regnar för mycket eller snöar så tar det runt 3-5 dagar per område och ungefär 6-8 veckor för arbetslagen att bli klara.

Västra sidan har turordning:

Karlhov, Lina, Ronna, Bårsta och Blombacka, Västergård, Mariekälla, Saltskog, Hovsjö, Pershagen och Södra.

Östra sidan har turordning:

Östertälje, Fornhöjden, Glasberga, östra Ritorp och norra Brunnsäng, Nydala och Ragnhildsborg och västra delen av Ritorp, Grusåsen och södra delen av Brunnsäng, Rosenlund och Viksängen, Oxelgrenshage och Moraberg.

Övriga delar:

Centrum sopas parallellt med områdena.

I kommundelarna börjar sandsopningen i Järna kommundel med fokus på gång- och cykelvägar i första hand. Därefter är det Enhörna, Mölnbo och Hölö-Mörkö.

Skolorna i kommunen planeras att sopas under påsklovet.

Mer information finns att läsa på Södertälje kommuns hemsida: Nu börjar vi med sandsopningen.