Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Så säkras tillgången på vatten

Publicerad den 09 februari

För ett par år sedan införde Telge Nät en tillfällig avgift för att bygga upp en investeringsfond. Anledningen var att det fanns behov av att öka kapaciteten och säkra tillgången på dricksvatten i takt med att Södertälje och Nykvarn växer. Nu kan vi se de första resultaten av investeringen.

Vad används pengarna till?

Med investeringsfonden har Telge Nät hittills kunnat bygga en ny pumpstation och en ny lågreservoar i Södertälje. De är en del i arbetet med att säkra den framtida leveransen av gott, friskt och rent dricksvatten till alla medborgare. Den nya reservoaren rymmer 4 000 kubikmeter vatten. Och i den nya pumpstationen finns ny modern utrustning, till exempel UV–aggregat som desinficerar dricksvattnet med hjälp av ultraviolett ljus.

Mindre än 10 kronor om dagen

Vatten är det viktigaste livsmedlet vi har och därför ställs det hårda krav på alla vattenproducenter. Kvaliteten på vårt dricksvatten är mycket högt, faktiskt till och med högre än kvaliteten på flaskvattnet du kan köpa i affären. Varje dag använder vi i genomsnitt 160 liter dricksvatten per person. För mindre än 10 kr om dagen får du ditt dagsbehov av vatten, inklusive rening, transport, drift och underhåll av både ledningsnät och pumpstationer. I slutänden återförs vattnet till naturen igen i lika gott skick som när det kom hem till dig.

Läs också om: