Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Räddar vi världen med gröna påsen?

Publicerad den 09 februari

Du kanske inte tänker på att du gör en stor sak för miljön när du sorterar ditt matavfall i gröna påsen? Men faktum är att varje grön påse bidrar till att en bil kan köra 2,5 km med biogas istället för fossilt bränsle. Genom att sortera vårt matavfall sparar vi med gröna påsen mer än 500 ton koldioxid varje år. Det innebär att vi kan åka över 250 000 mil utan utsläpp, eller 65 varv runt jorden. I sig kommer det så klart inte att rädda världen, men det bidrar till en förbättring. Och andra kommuner kan följa vårt exempel. Med gröna påsen visar vi att det är fullt möjligt att ta tillvara på material som annars går till spillo. Och du blir en viktig del i arbetet med att rädda världen.

Historiskt klimatavtal

Den 12 december enades världens länder om ett historiskt klimatavtal. Tillsammans ska vi minska utsläppen och hålla temperaturstigningen under 1,5 grad. Livsviktigt, bokstavligt talat. Frågan om hur och vad som ska göras lämnas till varje land att lösa. Det handlar till exempel om att gå över till mer förnybar energi, förbättra våra transportsystem och byta ut fossila bränslen till förnybara, så som biogas, till exempel via våra gröna påsar.

Tack för maten!

Läs också om: