Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Var med och gör en insats!

Ett insektshotell står framför grönskande träd och buskar
Publicerad den 12 maj, 2021

Våra pollinerare är utrotningshotade, något som verkligen kan få katastrofala följder för ekosystemen och då även för vår matproduktion. Men det finns sätt som vi kan hjälpa våra små pollinatörer på – något som flera av Telges bolag tagit fasta på.

Den 15 maj till den 23 maj är det den nationella pollineringsveckan och under den veckan lyfts det lite extra runt om i Sverige och även i vår kommun om hur viktigt det är att vi värnar om våra pollinerande insekter.

I Sverige finns flera tusentals pollinerande insekter som fjärilar, humlor, solitärbin, honungsbin, flugor och skalbaggar. Alla behövs de för att pollinera vår mat, våra odlingar och vår vilda natur. Men många vilda pollinerande insekter är hotade, bland annat på grund av klimatförändringar, minskad tillgång till blommande ängsmarker och användandet av kemikalier och bekämpningsmedel.

Hjälp till

Men det finns saker som vi kan göra för att hjälpa våra pollinerande små vänner. Flera av bolagen inom Telgekoncernen arbetar aktivt för att hjälpa pollinatörerna.

Det har bland annat satts upp insektshotell, såtts blommor som pollinerarna gillar samt att delar av naturen lämnas orörd för att insekterna ska kunna bygga boplatser där.

Södertälje Hamn har detta år tagit ett litet extra grepp för att hjälpa våra små pollinatörer. En äng har anlagts på en yta utanför huvudkontoret där det tidigare endast var gräs. Flertalet insektshotell har satts upp, både på husväggar som på träd. Även planeringen för vilka blommor som ska planteras i rabatter och i den omgivande naturen är i full gång.

Så ängsmark

Telge Fastigheter kommer göra om en del klippta gräsytor till ängsmark. De har också arbetat med att spara, stärka och skapa ekosystemtjänster inom flera utemiljöprojekt. På en av förskolorna i kommunen har de planterat bärbuskar, blommande träd och en fjärilsäng.

Tom Tits Experiment har under lång tid arbetat för en hållbar park och trädgård med perenna växter, ätbara örter och bärgivande träd. Bland annat sår de ettåriga växter som gynnar pollinerare i sin park.

Telge Bostäder och Telge Hovsjö har sått ängar i vissa av sina bostadsområden, de har gjort insektshotell tillsammans med hyresgästerna, planterat blommor och växter som gynnar den biologiska mångfalden samt anlagt en ekoslinga i Lina Hage.