Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Översvämningar på grund av skyfall

Regndroppar på marken
Publicerad den 27 maj, 2021

Det ovanligt kraftiga och långvariga regnet som drabbat landet och även Södertälje har orsakat översvämningar och stora vattensamlingar.

Vi på Telge Nät är medvetna om de problem det orsakar och samarbetar med räddningstjänsten och Södertälje kommun för att lösa det.

Södertäljes avloppssystem är fulla och vattnet har ingenstans att ta vägen och därför blir det stora problem på många håll. Då ledningsnätet är överfullt behöver vi ha tålamod och vänta på att vattnet sjunker undan i takt med att regnet avtar.

Upplever du materiella skador på grund av översvämning, kontakta i första hand ditt försäkringsbolag.

Information och länkar

Generell information om översvämningar och vad du kan tänka på hittar du här.

Här hittar du information från Södertälje kommun: