Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Om coronaviruset och Telgebolagens verksamheter

Pratbubbla som säger Telge och coronaviruset
Publicerad den 17 mars

Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och har som uppdrag att ge Södertäljeborna bra tjänster och bidra till ett attraktivt Södertälje. Telge och Södertälje kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19 för att säkerställa att vi på bästa sätt utifrån omständigheterna kan fullfölja vårt uppdrag.

I flera av våra verksamheter har vi nära kontakt med våra kunder och för att bidra till att stoppa smittspridning kommer vi att begränsa vår kontakt med dig som kund, både för att skydda dig men också våra medarbetare. Vi hoppas på förståelse för vad detta kan innebära för dig som kund under den speciella tid som råder just nu.

Södertälje kommuns webbplats finns uppdaterad information till dig som bor i Södertälje. Där hittar du även information på olika språk. Här samlar vi Telgespecifik information som är relaterad till covid-19-händelser:

För dig som hyresgäst

2020-03-17 Information till dig som hyresgäst och bostadssökande

För dig som ska slänga avfall och sopor eller besöka återvinningscentral

2020-03-25 Information till dig som ska slänga avfall och sopor eller besöka våra återvinningscentraler

För dig som företagare

2020-04-02 Ansökan om anstånd för företag gällande hushålls- och matavfallsavgifter (taxa)

2020-04-02 Ansökan om anstånd för företag gällande vatten- och avloppsavgifter (taxa)

2020-03-31 Ansökan om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader för lokalhyresgäster hos Telge Bostäder, Telge Hovsjö och Telge Fastigheter i utsatta branscher

2020-03-27 Ansökan om anstånd för lokalhyresgäster hos Telge Bostäder, Telge Hovsjö och Telge Fastigheter

2020-03-26 Pressmeddelande från Södertälje kommun - Stöd till Södertälje kommuns lokala näringsliv