Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Om coronaviruset och Telgebolagens verksamheter

Pratbubbla som säger Telge och coronaviruset
Publicerad den 3 augusti, 2020

Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och har som uppdrag att ge Södertäljeborna bra tjänster och bidra till ett attraktivt Södertälje. Telge och Södertälje kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19 för att säkerställa att vi på bästa sätt utifrån omständigheterna kan fullfölja vårt uppdrag.

I flera av våra verksamheter har vi nära kontakt med våra kunder och för att bidra till att stoppa smittspridning kommer vi att begränsa vår kontakt med dig som kund, både för att skydda dig men också våra medarbetare. Vi hoppas på förståelse för vad detta kan innebära för dig som kund under den speciella tid som råder just nu.

Södertälje kommuns webbplats finns uppdaterad information till dig som bor i Södertälje. Där hittar du även information på olika språk. Här samlar vi Telgespecifik information som är relaterad till covid-19-händelser:

För dig som hyresgäst och bostadssökande

2020-11-13 Information till dig som hyresgäst och bostadssökande

För dig som ska slänga avfall och sopor eller besöka återvinningscentral

2020-04-20 Information till dig som ska slänga avfall och sopor eller besöka våra återvinningscentraler

För dig som vill besöka Tom Tits Experiment

2021-06-03 Den 4 juni öppnar Tom Tits Experiment igen. Verksamheten har öppet med varsamhet och tar emot ett begränsat antal besökare. Därför måste du förköpa din biljett.

För dig som företagare

2020-03-26 Pressmeddelande från Södertälje kommun - Stöd till Södertälje kommuns lokala näringsliv

Dricksvattenförsörjningen är trygg

2020-04-14 Sveriges kommuner har inga problem med dricksvattenförsörjningen. Ett kontinuerligt arbetet med att säkra vattenförsörjningen även under extrema situationer till följd av corona-pandemin, har pågått under lång tid.

Telge Nät är med i Svenskt vattens säkerhetsnätverk där man samordnar för att säkra leveranser av kemikalier och reservdelar.

Svenskt vatten - Dricksvattenförsörjningen är trygg

VA-tidskriften Cirkulation - Dricksvattenförsörjningen är trygg

Information till Telgekoncernens leverantörer

2020-04-03 Som en del av det stödpaket som lanserats av Södertälje kommun i samband med coronakrisen kommer vi omgående att korta ner betalningstiderna till våra leverantörer med 10 dagar, dvs våra leverantörer (med undantag för ett fåtal större aktörer utan påverkan av corona) får betalt 10 dagar tidigare än ordinarie förfallodag på fakturan.

Detta kommer att kräva en snabbare behandling hos oss och det är därför viktigt att de fakturor vi får in är korrekta med hänsyn till fakturareferens, underlag, bolag, belopp mm.

Tidigareläggning av betalningstiden gäller tills vidare. Observera att du som leverantör INTE ska ändra förfallodatum på dina fakturor – det ombesörjer vi själva i våra system.

Generell information om vår fakturahantering.

Sommarskoj

2021-06-03 Som du vet är världen inte sig själv just nu, men vi kommer att köra Sommarskoj 2021 på ett anpassat sätt. Besök Sommarskojs hemsida här.

Vi vill självklart inte bidra till smittspridning, därför gäller följande:

  • I mindre grupper och till största delen utomhus.
  • Vi håller avstånd mellan barnen och ledarna.
  • Barnen måste vara helt friska för att få vara med.
  • Ingen mat serveras av Telge eller föreningarna.
  • Ledarna har mandat att skicka hem barn om de har symptom, du som förälder måste ha koll på din mobil.
  • Vi påminner om rutiner för hygien.
  • Vi följer självklart myndigheters rekommendationer.
  • Kom ihåg att vi kan behöva ställa in aktiviteterna snabbt om läget ändras.