Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ni gillar oss

Publicerad den 22 maj

Nu har vi på Telge Nät och Telge Återvinning sammanställt resultatet från vår kundundersökning. Tack till alla er som tog er tid att svara på frågorna.

Vi är stolta över det höga betyget ni ger oss och våra tjänster överlag och att arbetet vi gör för att förse er med vatten, el, fjärrvärme, bredband och återvinning varje dag ger ett gott resultat.

  • Speciellt nöjda är ni med vattnet som ni tycker smakar friskt och gott och alltid finns där när ni öppnar kranen.
  • Ni tycker att vi har ett mycket väl fungerande elnät som sällan har avbrott.
  • Ni är mycket nöjda med våra fjärrvärmeleveranser och vårt stadsnät.
  • Vår avfallshantering får också ett mycket högt betyg liksom våra återvinningscentraler som ni tycker är rena och snygga och håller öppet när ni behöver det.
  • Vi ska bli bättre på att informera er och göra det enklare att komma i kontakt med rätt person hos oss.