Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Möt oss i Almedalen

Publicerad den 1 juli, 2019

Under Almedalsveckan i Visby och den 2-3 juli kan du träffa flera av oss i Telgekoncernen vid olika seminarier. 

Tisdag 2 juli

kl. 09.00-09.50 Varför hindras solel på stora tak?

Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot. Men endast 0,3 procent av Sveriges elanvändning kommer från solel trots att potentialen är 10 procent bara på befintliga tak. En anledning är att dagens regelverk begränsar storleken på anläggningarna.

Vilka möjligheter har solel har i dag och vilka förändringar krävs för att befintliga tak ska användas fullt ut?

Nätverket Solelkommissionen (Vasakronan, HSB, JM, IKEA, Telge Energi och Solkompaniet) arrangerar seminariet. Jonas Månsson, kommunikationschef, Telge Energi, deltar i Varför hindras solel på stora tak?

kl. 14.30-15.15 Så gör vi svenskt lantbruk fossilfritt – och mer därtill

Omställningen till ett fossilfritt lantbruk pågår. Framtidens lantbrukare har förnybar el, förnybara drivmedel, eldrift för arbetsmaskiner, solceller på taket och ett lantbruk som ger ökad mullhalt och kolinlagring för en minimerad klimatpåverkan och hållbar livsmedelsproduktion.

Vilka lösningar ser vi i dag och hur håller vi tillsammans ett högt tempo i omställningen?

Seminariet Så gör vi svenskt lantbruk fossilfritt – och mer därtill är ett samarbete mellan Telge Energi och KRAV. 

kl. 15.30-16.30 Vill du hyra en bostad av ett bostadsbolag eller av den organiserade brottsligheten? Stoppa de svarta hyreskontrakten!

En svart hyresmarknad där du kan köpa möjligheten att skriva dig på en adress eller hyra en bostad olovligt har vuxit fram i Sverige. Det skapar oordning på bostadsmarknaden och hjälper till att skapa otrygga miljöer och parallella samhällen. Människor – ofta nyanlända – utnyttjas på en kriminell marknad där priset kan bli enormt högt. Vad kan kommuner, myndigheter, bostadsbolag och samhället i övrigt göra för att få stopp på detta?

Seminariet Stoppa de svarta hyreskontrakten anordnas av Södertälje kommun och en av deltagarna är Telgekoncernens vd Juan Copovi-Mena. 

Onsdag 3 juli

kl. 14.00-15.00 Kundnärhet och hållbarhet – blir kunden och planeten förlorare om elbolagen får välja?

Vi tar el för givet samtidigt som vi är mer beroende av den än någonsin. Branschen fokuserar på låga priser, kampanjer och att ibland med tveksamma metoder locka till sig kunder istället för att bygga långsiktiga relationer.
Får planeten och kunden betala priset för branschens kortsiktighet?

Telge Energis egna seminarium under DI Energidagen arrangeras av Dagens Industri.

15.15-16.00 Stålbad väntar på reformerad och digitaliserad elmarknad – vilka försvinner och vilka tar över?

Elmarknaden står inför genomgripande förändringar. Viktiga reformer är aviserade, bland annat ”elmarknadshubben”, elhandlarcentrisk modell och nordisk slutkundsmarknad – vad blir verklighet och när?  Vilka blir konsekvenserna för producenter, elnätägare, säljare och köpare? Hur behöver elbolagen rusta sig för framtiden? Vilka är elmarknadens Amazon, Netflix och Spotify?

Seminariet Stålbad väntar på reformerad och digitaliserad elmarknad arrangeras av Modity. Johannes Boson, vd, Telge Energi, deltar.